Vad kostar vård och omsorg av äldre multisjuka?

Författare: 
Linus Jönssom, Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Studien syftar till att beräkna de totala kostnaderna för vård och omsorg under
en sexmånadersperiod för 26 multisjuka boende i Årsta-Enskede stadsdel. Den är en del av ett forskningsprojekt som kartlägger behov och konsumtion av vård och omsorg hos äldre multisjuka. Den första delen av projektet utgörs av 26 fallstudier och publiceras som en separat rapport [2].

Rapport nr 2001:7