Vårdbehov och nyttjande av slutenvård i Nordanstig

Författare: 
Anders Wimo, Britt-Marie Sjölund, Anders Sköldunger
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Registreringarna i SNAC-Nordanstigs vårdsystemdel återspeglar situationen i
februari 2001 samt mars 2002, 2004, 2005 och 2006. Undersökningen omfattar personer 65 år och äldre som då hade varaktiga insatser från den kommunala äldreomsorgen i Nordanstigs kommun. År 2001 ingick hemsjukvårdspatienterna i studiepopulationen, men inte de följande åren. Bortfallet har varierat under åren beroende på hur data har inrapporterats från verksamheterna.

 

SNAC-N rapport nr 18 - Vårdsystemdelen
Rapport 2010:17