Utvecklingen av de äldres hälsa och levnadslängd

Författare: 
Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Rapporten ger en överblick över hälsoutvecklingen för äldre, med ledning av inhemska och internationella studier om utvecklingen av levnadslängd och hälsa. Utvecklingen hittills är ett av flera instrument för att göra prognoser för framtiden. Hälsoutvecklingen har en dramatisk betydelse för bedömningen av kostnadsutvecklingen för äldrevård och äldreomsorg. Idag beräknas dessa kosta cirka 130 miljarder kronor. Med en framskrivning som enbart följer det ökande antalet äldre ökar kostnaderna med 60 procent fram till 2030. Om hälsoutvecklingen de närmaste 25 åren är lika positiv som de senaste 25 åren ökar kostnaderna däremot bara med 25-30 procent.

Rapoprt nr 2004:9