Utskriven från geriatrisk klinik

Författare: 
Ulla Gurner, Mats Thorslund
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

En uppföljning av patienter, 75 år och äldre, inom Stockholms län.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:11