Trygghet och omsorg

Författare: 
Inger Weurlander
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Sedan maj 2003 genomförs ett försök med Äldreteam för befolkningen i Nynäshamns kommun. Det sker på uppdrag av landstingets Beställarkontor Vård. Under 2004 utökades Nynäs vårds uppdrag med ansvaret för all hemsjukvård i kommunen, och även för en öppen geriatrisk mottagning. Äldrecentrum har studerat effekterna av detta sätt att organisera vården. Det är huvudsakligen en positiv bild som kommer fram.

I rapporten redovisas också en annan form av hur man kan utgå från en geriatrisk klinik, i form av ett äldreteam som utgår från den geriatriska kliniken i Handen. Rapporten bidrar till kunskapsuppbyggnaden om hur landsting och kommun gemensamt kan tillgodose vård- och omsorgsbehov hos äldre med stora och sammansatta behov.

Rapport nr 2007:13