Tro, hopp och äldreomsorg

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2003

Under de senaste åren har flera anbudsupphandlingar i Stockholms stad, som har rört enheter inom äldreomsorgen avbrutits. Anledning har varit att de lämnade anbuden varit för dyra för att rymmas inom stadsdelsnämndernas budgetramar. Studien utgår från två upphandlingsärenden i två stadsdelsnämnder. Slutsatserna bygger bland annat på intervjuer med politiker, tjänstemän och entreprenörer, som deltog i dessa anbudsupphandlingar. Några centrala frågor i studien är: Hur har man vetat vad som är dyrt eller billigt? Vad har man jämfört med? Vad skulle äldreomsorgen egentligen få kosta? Hur har den politiska diskussionen, som föregått beslutet om att driva verksamheten till en lägre kostnad i egen regi förts?

Rapport nr 2003:2