Trappan mellan kvarboende och flytt

Författare: 
Kristina Larsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Syftet med studien är att få en uppfattning av hur många äldre personer med rörelsehinder som bor i bostäder med bristande tillgänglighet. Syftet är också att beskriva i vilken utsträckning dessa äldre behövde hjälp i hushållet eller med personlig omsorg. Och om de fick hjälp av anhöriga, hemtjänst eller köpte privata tjänster, samt om deras hjälpmönster hade något samband med bostadens tillgänglighet.

Rapporten visar bland annat att av personer som är 80 år och äldre bor 50 procent av männen och 44 procent av kvinnorna i en bostad med bristande tillgänglighet. Andelen personer med rörelsehinder ökar med stigande ålder, och i varje åldersgrupp är rörelsehinder mer vanligt bland kvinnor än bland män.

Rapporten utgiven av Socialstyrelsen (2007-123-20)