Träffpunkt för mig?

Författare: 
Jenny Österman, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum har på uppdrag av Äldreförvaltningen
i Stockholms stad kartlagt vilka fysiska och sociala aktiviteter som respektive stadsdelsförvaltning erbjuder äldre i ordinärt boende och i synnerhet dem som har behov av stöd och hjälp. I uppdraget ingick också att identifiera eventuella hinder som finns för att äldre i ordinärt boende ska kunna delta vid dessa aktiviteter.

Rapport nr 2010:2