Tänderna, en del av kroppen

Författare: 
Gunilla Nordenram
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Rapporten handlar om äldres tandhälsa, utvecklingen under 1900-talet och framtida utmaningar. Här ges en överblick över tandhälsans och tandhälsovårdens utveckling, uppsökande, och förebyggande tandvård bland äldre och förslag till åtgärder för att förbättra tandhälsan för de äldsta.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:5
Rapport nr 4 i projektet "Äldre och folkhälsa"