Sundbybergs rehabcenter

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

Uppföljning av ett samverkansprojekt mellan kommun och landsting.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:4