Styckevis och delt

Författare: 
Ulla Gurner, Johan Fastbom, Lisbeth Hagman, Zahra Shah-Shahid
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Rapportens syfte är att studera informationsöverföring, läkemedelshantering och samarbete mellan slutenvård, öppenvård och kommunens hemtjänst. Studien utgår från de multisjukas perspektiv, som bor i ordinärt boende (det vill säga som bor "hemma"). De 29 multisjuka som ingått i studien har en medelålder på 84 år.

Undersökningen har till största del bedrivits under perioden juni – dec 2005, och bygger på intervjuer med multisjuka, deras anhöriga och personal involverade i vårdplanering. Här ingår även register- och journaldata samt specialinformation om läkemedel och läkemedelshantering kring multisjuka äldre i Enskede-Årsta, Norrtälje och Huddinge.

Rapport nr 2006:7