Strokerehabilitering, produktion eller livsvärde?

Författare: 
Marianne Loid, Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1999

Studien bygger på intervjuer med 21 strokedrabbade och deras anhöriga.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1999:4