Strokedrabbad - och livet ska gå vidare

Författare: 
Ingegerd Nydevik
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Rapporten beskriver förekomst av strokesjukdomar, effekterna av stroke och kort om vad som kan göras för att förebygga. Tonvikten ligger på vad som kan göras för att underlätta livet för den som redan har drabbats. Syftet är också att ge en lättillgänglig kunskap om lämpliga former för rehabilitering och fortsatt stöd för att den äldre ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:11
Rapport nr 20 i projektet "Äldre och folkhälsa"