Stöd till anhöriga

Författare: 
Jenny Österman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

En kartläggning som visar att kommunerna och stadsdelarna i Stockholms län, med hjälp av de statliga stimulansbidragen, har startat projekt för att utveckla stödet för anhöriga som vårdar och hjälper anhöriga. Träffpunkter för anhöriga, anhöriggrupper samt utbildning av personal till kvalificerade avlösare har startats. Flera kommuner har tagit fram informationsmaterial till anhöriga.

Kartläggningen är gjord på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Rapport 2009:05 Länsstyrelsen i Stockholms län