Språkstimulerande övningar för personal inom äldreomsorgen

Författare: 
Ingela Tykesson, Mats Landqvist
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2011

Lugna, lirka, övertala, småprata, trösta, ge uppmuntran, bemöta klagomål, svara på frågor, rapportera, dokumentera: en stor del av arbetsdagen, snart sagt varje minut, sköter omsorgspersonalen sina arbetsuppgifter med hjälp av språket.

Vad händer om man samlar grupper av personal inom äldreomsorgen och ber dem att reflektera över sin språkanvändning? Vad kommer upp till ytan när de genom rollspel berättar om dilemman i samspelet med de boende – och inte minst i samspelet med de anhöriga? Hur går diskussionerna mellan gruppdeltagarna efteråt? Och vad skriver de om när de får göra skrivuppgifter på teman som ”min arbetsetik”, ”den idealiska äldreomsorgsarbetaren” eller ”att åldras/bli gammal i Sverige i dag”?

Svaren ges i denna rapport. Här beskriver två forskare vid Södertörns högskola
sina erfarenheter, efter att ha följt ett femtontal anställda vid två äldreboenden
under ett halvårs tid. Syftet är att, tillsammans med gruppdeltagarna, pröva och
utveckla metoder för en språkstimulerande arbetsmiljö.

Rapport 2011:8