Spindeln i nätet

Författare: 
Bettina Meinow
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting har givit Äldrecentrum i uppdrag att kartlägga var det finns demenssjuksköterskor i Stockholms län, vilket uppdrag de har och hur samarbetet är utvecklat med geriatrik och primärvård.

Demenssjuksköterkan är en relativt ny funktion i Sverige. Huvudmannaskap och arbetsuppgifter kan se olika ut i olika delar av landet. I studien kommer 12 demenssjuksköterskor/demensvårdsutvecklare, i Stockholms län till tals. De belyser vilka förutsättningar som kravs för att fungera som "spindeln i nätet", en funktion som behövs i en fragmentiserad vård, där personer med demenssjukdom och deras anhöriga bland annat kan ha svårt att få rätt stöd. Demenssjuksköterskan kan starta demensutredningar och vara ett stöd när diagnos är satt.

Rapport nr 2009:3