Sköra länkar i vårdkedjan

Författare: 
Inger Weurlander, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2011

Äldre med stora och sammansatta behov ska ha en trygg och
sammanhållen vård och omsorg, om det är alla överens. Ändå
visar studie efter studie att det inte förhåller sig så. Revisionen i landstinget, Stockholms stad och Täby kommun har därför tagit initiativ till en ny granskning som koncentreras till gränssnitten mellan landstingets respektive kommunernas
ansvarsområden. Den övergripande revisionsfrågan för
studien är hur vården och omsorgen av äldre med sammansatta
vårdbehov fungerar i gränssnitten mellan vård- och omsorgsgivare.

Rapport 2011:2