Sjukvårdkonsumtion bland äldre personer

Författare: 
Tommy Andersson, Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2008

I rapporten redovisas omfattningen av sluten och öppen hälso- och sjukvård åren 2003 och 2004, för äldre personer boende på Kungsholmen och Essingeöarna, som hade äldreomsorg eller hemsjukvård. Jämförelser görs med en tidigare studie från 2002.

Personer som bor i särskilt boende har i mindre utsträckning vårdats i slutenvård, vilket kan tyda på att det särskilda boendet klarar många sjukvårdsinsatser, så att den äldre slipper att vistas på sjukhus. Svårare att föklara är att personer med omfattande funktionsnedsättning har färre insatser från öppen- och sluten hälso- och sjukvård, än personer med lägre grad av funktionsnedsättning.

Rapport nr 2008:3
SNAC-K rapport nr 14