Samverkan på väg

Författare: 
Lars Sonde, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2013

Revisionen i landstinget, Stockholms stad och Täby kommun har uppdragit till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum att belysa på vilka sätt revisonens sju rekommendationer kring samverkansfrågor (från 2011) beaktats.
Rapporten bygger på intervjuer med handläggare med inblick i samverkansfrågorna såväl övergripande som lokalt samt en enkät till medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länets kommuner och stadsdelar.

 

Rapportnr 2013:11