Rinkeby Äldrecentrum

Författare: 
Inger Weurlander, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har följt projektet Rinkeby Äldrecentrum under ett par månader kring höststarten 2006, och intervjuat deltagare och andra aktörer. Rinkeby Äldrecentrum är en verksamhet som sedan hösten 2005 drivits i projektform med stadsdelsförnyelsemedel. Intitiativtagare till projektet är stadsdelsnämnd, stadsdelens pensionärsråd och äldreomsorgschef. Rinkeby Äldrecentrum är tänkt att vara en träffpunkt som ska ge den enskilde möjlighet att på ett naturligt sätt få ett utökat socialt nätverk, finna gemenskap över olika etniska gränser och få en måltid till rimligt pris.

Rapport 2006:11