Rik och frisk

Författare: 
Anna von Hamm, Tanja Karlsson, Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Studien beskriver olika faktorer som samvarierar med äldres hälsa, samt "hälsoprofil" för länets kommuner och stadsdelsområden i Stockholms stad.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:4
Rapport 3 i projektet "Äldre och folkhälsa"