REHAB äldre 300 - slutrapport. 43 Stockholmsprojekt

Författare: 
Inger Weurlander, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1997

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport 1997:8