Reflektion som arbetsutveckling, ny utökad utgåva

Reflektion som arbetsutveckling ny, reviderad utgåva
Författare: 
Marie Birge Rönnerfält, Eva Norman
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2019
Pris: 
250:- inkl. moms, kostnad för frakt tillkommer

Gemensam reflektion på arbetet har visat sig vara en både uppskattad och ändamålsenlig metod för att uppnå lärande, insikt och förändring. I reflektionen kan personalens kreativa idéer och erfarenheter tas tillvara.

Reflektion som arbetsutveckling förklarar reflektionsledarens arbete före, under och efter reflektionsmöten och beskriver vilka förutsättningar som krävs för att få reflektionsarbetet att fungera på arbetsplatsen.

Författarna har lång erfarenhet från utbildning och socialt arbete. Den nu reviderade andra utgåvan av handboken är utökad med mer teori, fler metoder, modeller och pedagogiska övningar.

Boken vänder sig till chefer och olika professioner som arbetar med människor inom exempelvis socialtjänst, vård och omsorg, utbildning, men också till studenter och till dig med intresse för arbetsutveckling.

Om författarna:
Marie Birge Rönnerfält, tidigare universitetsadjunkt på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet
Eva Norman, tidigare utredare vid Äldrecentrum 

Reflektion som arbetsutveckling - ny reviderad utgåva!

ISBN 978-91-639-9472-2

Pris 250:- inkl. moms + frakt

Beställ via info@aldrecentrum.se och ange antal, leveransadress och fakturaadress.