Psykisk ohälsa hos äldre

Författare: 
Yvonne Forsell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Studien beskriver omfattning och utveckling av psykisk ohälsa bland äldre. Den överblickar verktyg för att förebygga och underlätta livet för äldre som lider av psykisk ohälsa. Syftet är att ge underlag för förbättringar i den psykiska hälso- och sjukvården och samspelet mellan kommuner och landsting.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:12
Rapport nr 8 i projektet "Äldre och Folkhälsa"