PRO:s friskvård

Författare: 
Pär Schön, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Rapporten redovisar vad aktuell forskning säger kring frågan om man blir friskare av att vara aktiv. Här belyses vilka aktiviteter ett urval PRO-föreningar i Stockholms län bedriver, vad som underlättar respektive försvårar för föreningarna att bedriva dem, och vilka som deltar.

Av studien framgår exempelvis att många ensamma kvinnor deltar i PRO:s olika aktiviteter. PRO når en grupp där det finns en överrepresentation av personer som inte rör sig så mycket, som är ensamma och som har en knapp ekonomi. Samtidigt kan konstateras att samspelet mellan PRO-föreningarna och vårdcentralerna skulle kunna förbättras.

Rapport 2006:6