PM om hemrehabilitering

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2012

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting samråder kring en sannolik kommunalisering av hemsjukvården. Denna PM avser den del av hälso- och sjukvårdsansvaret för personer boende i ordinärt boende som kan föras över till kommunerna som brukar benämnas hemrehabilitering.