PLUS

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Stockholms stad har under en tioårsperiod gett stöd till föreningar som bland annat har dagverksamhet och väntjänst för äldre med utländsk bakgrund. Utvärderingen som är gjord på uppdrag av Stockholms stad, belyser vilken roll projektet haft för ledarna och vad i projektet som bör tas tillvara efter projekttidens slut.

Rapport nr 2002:6