På väg mot FoU Nordost Äldre

Författare: 
Marie Rönnerfält, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

FoU Nordost Äldre är arbetsnamnet på den FoU-enhet som i augusti 2007 startar i nordöstra delen av Stockholms län. Denna rapport är det första steget på vägen – en inventering av vad personal och seniorer ser som de viktigaste frågorna för äldre i nordost, och som därmed bör vara de viktiga för en FoU-enhet. Rapporten ska ge en grund för den prioritering som ska ske i FoU-enhetens ledning.

Rapport nr 2007:17