Multisjuklighet och demens

Författare: 
Laura Fratiglioni och Eva von Strauss
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2007

Rapporten visar att antalet äldre fortsätter att öka kraftligt. I Sverige beräknas ungefär 240 000 ha en demenssjukdom år 2050. En utveckling som innebär en enorm påfrestning för drabbade, anhöriga och stora kostnader för samhället. Rapporten har skrivits av Laura Fratiglioni och Eva von Strauss vid Äldreforskningens Hus på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Multisjuklighet och demens kan beställas från Folkhälsoinstitutet, tfn 08- 449 88 22, ca pris 110 kr.