Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år

Författare: 
Laura Fratiglioni, Alessandra Marengoni, Bettina Meinow, Anita Karp
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Ju äldre vi blir ju mer ökar risken för att få olika sjukdomar och besvär och många äldre personer har inte bara en utan flera sjukdomar. Merparten av genomförda studier fokuserar dock på en sjukdom i taget. Mer kunskap behövs om förekomsten av flera sjukdomar bland äldre personer, för att få ett bättre underlag för planering och beslut. Sociala rådet har givit Laura Fratiglioni, professor i geriatrisk epidemiologi, i uppdrag att göra en systematisk litteraturöversikt av vetenskapliga studier om multisjuklighet bland äldre personer. Resultatet presenteras i denna rapport.

Rapport från Sociala rådet 2010
SOU 2010:48