Mobilt demensteam på Kungsholmen

Författare: 
Lars Sonde, Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2011

Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län fick i uppdrag av Stockholms läns landstings Demensråd att utvärdera ett projekt med ett mobilt demensteam på Kungsholmen i Stockholm. Ett projektet som påbörjades hösten 2008 och skulle pågå t.o.m. våren 2011. Projektet avslutades dock i början av sommaren 2010.

I den här rapporten ges en bakgrund till projektet tillsammans med
uppdraget som Äldrecentrum fick. I resultat och diskussion läggs
fokus på att beskriva vad demensteamet åstadkommit under projektperioden,
samt förklaras orsakerna till att projektet avslutades i förtid. Flera professioner ingick i demensteamet; arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktssköterska, läkare och psykolog.

Rapport 2011:3