Minnets möjligheter

Författare: 
Anna Derwinger
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2003

Utan minne kan vi inte lära oss någonting. Utan minne skulle vi existera utan sammanhang. Utan minne kan vi inte ens föra meningsfulla samtal. I boken varvas minnesteori med många övningar. Boken tar också upp minnesförmågan i olika åldrar och faktorer som kan ligga bakom dåligt minne.

Boken ges ut av Hjalmarson & Högberg, ISBN: 91-89660-83-8.