Metodhandledning för att utveckla demensvård

Författare: 
Ingrid Hjalmarson, Pär Schön
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Utvärderingen syftar främst till att dokumentera de erfarenheter som gjorts av Silviahemmets modell för metodhandledning och utbildning för äldreomsorgspersonal, samt stöd för anhöriga. Ett syfte med projektet är att testa om Silviahemmets metodhandledning kan fungera som en effektiv metod för kompetensutveckling inom hemtjänsten. Två olika moment ingår. Det första momentet, individuell metodhandledning, innebär att en Silviasyster följer ett vårdbiträde i arbetet hemma hos pensionärer. Efteråt ger de respons och synpunkter till vårdbiträdet. Silviasystrarna arbetar en dag i månaden i var och en av de sju hemtjänstenheter som deltar. På förmiddagen arbetar de med individuell metodhandledning och på eftermiddagen med projektets andra del, metodhandledning i grupp.

2007:1