Metoder och nyckeltal för uppföljning av äldreomsorg i Danmark, Norge, England och Kanada

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Hur ser äldreomsorgen ut i Danmark, Norge, England och Kanada och hur sker den nationella uppföljningen av den? I den här rapporten görs en kartläggning av detta med särskild tonvikt på vilka ekonomiska nyckeltal som finns.

Socialstyrelsens Artikelnr 2009-9-7