Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Författare: 
Inger Weurlander
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Försök med MAR-funktion i Stockholms stad 2008
Rehabilitering för äldre i vård- och omsorgsboende – är det inte då för sent?
Rehabilitering förknippas gärna med att människor mitt i livet får träna för att återfå förmågor man mist pga. skada eller sjukdom. Men den som är i slutet av sitt liv? Ändå är det då man har mest funktionsnedsättningar – och därmed möjligheter att träna så att man återfår en del och inte mister andra funktioner för snabbt.Det är då man har som mest behov av hjälpmedel och andra medicintekniska produkter. Det är helt enkelt då man har allra mest behov av sjukgymnasten och arbetsterapeuten.

Rapport nr 2009:2