Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Författare: 
Inger Weurlander
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Stockholms stad har på försök under 2008 inrättat två tjänster som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Äldreförvaltningen följt försöksverksamheten. En MAR:s uppdrag omfattar rehabiliteringsverksamhet inom den kommunala hälso- och sjukvården och är ett komplement till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i en stadsdelsnämnd. Syftet var att utveckla det medicinska rehabiliteringsarbetet och säkerställa en fortsatt hög kvalitet, och säkerhet.

Rapport nr 2009:8