MAS

Författare: 
Inger Weurlander
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Äldrecentrum har på uppdrag av Stockholms stad att belysa MAS-funktionen. Huvudfrågor rör bland annat: stadens nuvarande MAS-organisation, om MAS har rätt plats i organisationen för att uppfylla sina åtaganden enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Och om MAS utför uppgifter som ligger utanför det lagstadgade åtagandet, och om samverkan och ansvarsfördelning mellan verksamhetschefer och MAS.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, har under de snart 20 år de funnits själva utvecklat den yrkesroll som lagstiftningen gav ramarna för. MAS ska upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvårdsområdet och se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och beaktas. 

Rapport nr 2010:3