Man söker inte hjälp i onödan

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av Stockholms stad utvärderat ett ettårigt projekt med hemtjänst med förenklad biståndsprövning. Projektet genomfördes i stadsdelsområdena Hägersten och Norrmalm, med start hösten 2004. Syftet med utvärderingen är att studera vilket intresse försöksverksamheten väckte samt hur försöket genomfördes. Den belyser också vilka effekterna blev för biståndshandläggarna respektive utförarna samt om ”fyra timmars-modellen” påverkade kostnadsutvecklingen för hemtjänsten.

Försöksverksamheten: Personer 80 år eller äldre i ordinärt boende, som bor "hemma", hade i dessa områden rätt att ansöka om högst fyra timmar hemhjälp i månaden, med förenklat biståndsbeslut. Enligt projektets intentioner skulle hjälpen kunna vara allt från hemmets skötsel till promenader, ledsagning och liknande. Insatserna skulle normalt ske på dagtid, vardagar.

Rapport nr 2006:1