Man mäter och mäter

Författare: 
Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1999

Rapportens fokus ligger på kvalitetsinstrument i praktisk tillämpning inom äldreomsorgen.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1999:2