Lyckat ledarskap i äldreomsorgen

Författare: 
Lotta Henriksson och Kerstin Wennberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Att bli chef inom äldreomsorgen, i en verklighet med hårda krav är ingen självklarhet. Särskilt inte med tanke på de höga krav som ställs på att upprätthålla goda mål om en värdig äldreomsorg och att vara en tillgänglig chef. Detta parallellt med krav på att tillgodose en mängd underställda och att hålla strama tyglar när det gäller budget. Vem vill bli chef i en sådan verklighet? Hur går det ihop? Frågor som dessa ställs i rapporten.

Rapport nr 2009:1