Livskvalitet hos äldre personer med utvecklingsstörning

Författare: 
Gunilla Björling, Bodil Samuelsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2001:10