Läkemedelsgenomgångar på Hökarängens Närvårdcentral

Författare: 
Zahra Shah-Shahid, Johan Fastbom
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Studien syftar till att visa på metoder att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre medan de fortfarande bor hemma. Studien omfattar hemsjukvårdspatienterna som var inskrivna vid Hökarängens närvårdcentral i maj 2005. Den är en av de första dokumenterade läkemedelsgenomgångarna som genomförts i ordinärt boende.

Rapport nr 2007:8