Läkemedelsanvändning och kostnader hos äldre

Författare: 
Johan Fastbom
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

En studie i Kungsholmsprojektet. Delrapport 10 inom projektet "Kvalitetsbokslut för äldre".

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:5