Kostprojektet

Författare: 
Sven Erik Wånell, Jenny Österman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

En utvärdering av det kostprojekt som Äldreförvaltningen i Stockholms stad bedrev våren 2007 till årsskiftet 2008/2009. Målet med kostprojektet var att skapa god matkvalitet i stadens äldreomsorgsverksamheter, där man också skulle beakta betydelsen av samvarons betydelse för de äldres måltidsupplevelser.

Rapport nr 2009:7