Korttidsboende

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Korttidsboendet kan erbjuda en möjlighet till rehabilitering och planering, i syfte att förhindra ogenomtänkt flytt till äldreboende. Korttidsboendet kan, rätt utformat, ge den äldre möjlighet att mobilisera sina förmågor så att man sedan klarar sig bättre i sitt hem. Det kan också möjliggöra för ahörigvårdare att få en nödvändig avlösning. Detta förutsätter att korttidsboendet har en tydlig struktur. I rapporten tar man upp en en rad frågor som måste belysas mer vid en utveckling av korttidsboende.

Rapport nr 2002: 8