Kompetensstegen på Kungsholmen

Författare: 
Inger Weurlander
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2008

Kungsholmens stadsdelsförvaltning erhöll 2006 medel från Kompetensstegen för att kunna genomföra ett utbildningsprojekt om social dokumentation. Rapporten belyser vad som främjat och vad som försvårat den arbetsplatsförlagda utbildning som genomförts. En slutsats är att arbetsformen med att utbilda personer som får en specifik spetskompetens, i detta fallet inom området social dokumentation, är väl värd att ta tillvara inom äldreomsorgen. Förhoppningsvis kan denna rapport ge inspiration till fortsatt utvecklingsarbete kring hur lärande på arbetsplatsen också kan leda till att man använder det man lär sig, att lärande och praktik går hand i hand.

Rapport nr 2008:4