Kan två bli en?

Författare: 
Pär Schön, Lisbeth Hagman, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2012

I TioHundraprojektet har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun bildat en gemensam nämnd för beställning av vård och omsorg och ett gemensamt ägt bolag som står för merparten av utförandet. Ett av projektets mål har varit att åstadkomma en mer samordnad och trygg vård och omsorg om äldre med stora och sammansatta behov. En ledstjärna har varit att "ingen ska falla mellan stolarna på sin resa genom vården och omsorgen". I denna rapport beskrivs vad som hänt inom äldrevården och äldreomsorgen i Norrtälje sedan TioHundraprojektet startade år 2006.

Rapport nr 2012:1