Kallelse till samordnad vårdplanering – hur gick det sedan?

Författare: 
Kristina Larsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2008

Studien beskriver äldre patienter bosatta på Södermalm/Gamla stan, som blev föremål för samordnad vårdplanering inför utskrivningen från sjukhus enligt betalningsansvarslagen oktober 2007. Studien avser bland annat funktionsförmåga och omsorgsbehov vid utskrivningen, och vilken typ av hjälp de äldre behövde. Och även hur dessa hade klarat sig i hemmet efter utskrivningen.

Rapporten utgiven av Socialstyrelsen, artikelnr 2008-126-19