Intresse för servicehus

Författare: 
Äldrecentrum, Utrednings- och statistikkontoret Stockholms Stad
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2008

Varje månad får ett fyrtiotal personer avslag på sin ansökan om att få flytta till servicehus i Stockholms stad. Vilka är de, hur är deras livssituation och vad har de för bostadsönskemål? Stockholms stads Utredningskontor och Äldrecentrum har gemensamt på stadens uppdrag intervjuat ett urval av de som fått avslag, tittat på avslagsskälen och vad man erbjudits i stället, och också kartlagt i vilken mån personer som har hemtjänst vill byta bostad och i så fall till vad. En slutsats är att det finns ett behov av en boendeform mellan det vanliga, ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Ett boende där det finns en närhet till personal, möjlighet att äta mat tillsammans och där det är lättare att klara sin vardag.

Rapport nr 2008:1