I vått och torrt

Författare: 
Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Studien fokuserar på läkemedelsreformens effekter inom inkontinensområdet.
Kartläggningen är genomförd på uppdrag av Socialstyrelsen.

Rapporten finns endast i pdf-format. ( tyvärr lägre bildkvalitet)

Rapport nr 2000:2