I vått och torrt

Författare: 
Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Studien fokuserar på läkemedelsreformens effekter inom inkontinensområdet.
Kartläggningen är genomförd på uppdrag av Socialstyrelsen.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:2